THÉP VUÔNG PHẲNG | 6X6 - 8x8 | CUỘN & THANH
THÉP VUÔNG PHẲNG | 6X6 - 8x8 | CUỘN & THANH

THÉP VUÔNG PHẲNG | 6X6 - 8x8 | CUỘN & THANH

0 ₫

Thép vuông xoắn

Quy cách: 6x6 mm

Quy cách: 8x8 mm

Dạng cuộn & thanh

    Thông tin chi tiết