Ngành thép chờ cú hích từ đầu tư công

Ngành thép chờ cú hích từ đầu tư công

Jan 29, 2021

Thời gian tới, khi hàng loạt đại dự án xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được đẩy mạnh triển khai thực hiện, sẽ góp phần tích cực cho sự phục hồi của thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) nói chung và ng...